VEM


Alla kan ha nytta av att göra en hårmineralanalys. Resultatet ger en god inblick i den egna hälsan. Den som har mest nytta av att göra en hårmineralanalys är en person som:

 

· Mår dåligt utan att hitta orsaken
· Stressar mycket (fysiskt eller psykiskt)
· Äter en obalanserad diet
· Tar kosttillskott
· Vill förebygga sjukdomar
· Är särskilt intresserade av sin egen hälsa
· Kan ha medfödda obalanser

 VAD


Analysresultatet ger en bra bild av kroppens inre miljö. Den avslöjar kroppens näringsstatus, metaboliska typ, viktiga hormonbalanser och visar hur effektivt kroppen hanterar de olika näringsämnena. Den visar även ansamling av tungmetaller och toxiciteter son t.ex. kvicksilver, bly och arsenik samt hur väl man avgiftar dessa.

 

Efter flera miljoner hårmineralanalyser, inklusive mer än 100000 i Sverige, har Trace Elements Inc, skapat ett unikt system för att analysera testerna och resultaten. Detta presenteras i en personlig analys- rapport som i detalj visar de faktiska resultaten med insiktsfulla och individanpassade slutsatser, råd och vägledning om såväl kosthållning som skräddarsydda kosttillskottsprogram.

 HUR


Hårprovet klipps från nackloben (ca 150 mg), endast 2-3 cm av de hår som är närmast hårbotten används. Efter ca 3 veckor är analysen klar och tillsammans med terapeuten går ni igenom resultatet vid en personlig konsultation. Konsultationen brukar ta ca 30-60 min.

 

OBS! Permanentat, färgat eller blekt hår kan inte användas. Invänta ny utväxt av håret under ca 6-8 veckor. Använd ej heller medicinska schampon innan provtagningstillfället.

 VARFÖR


Med hårmineralanalysen kan man på ett unikt sätt förstå den inre miljön i kroppen under en längre tidsperiod. Den kan också avslöja eventuella problem innan kliniska symtom uppträder. Därför ger analysen en god grund för att förebygga ohälsa.

 

Att ta ett hårprov är en enkel och tillförlitlig metod att analysera dina mineralvärden. Detta ger medelvärden för de senaste 2-3 månaderna jämfört med blodprover som ger information om vad som finns i ditt blod vid tidpunkten för provtagningen. Urinprov visar vad som utsöndras via urinen vid provtagningstillfället, inte vad som absorberas i kroppen.

 

Med andra ord, där blod- och urinprover ger ögonblicksbilder ger hårmineralanalyser en bild som visar situationen över tid.

 

Kliniska studier visar att ett korrekt samlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av mineraler, vitaminer och eventuella tungmetaller, såsom t.ex. kvicksilver, bly och uran.

 ALLTSÅ:


En hårmineralanalys kartlägger näringsbalansen i din kropp över tid. Den avslöjar därför unik och viktig information om din hälsostatus.

 

Du får personanpassade råd om kosthållning, konkreta förslag för att förbättra din hälsa och ett rekommenderat kosttillskottsprogram skräddarsytt för just dig.
Dessa produkter marknadsförs i Sverige av Alpha Plus AB.

 

Mer information om produkterna hittar du på www.alpha-plus.se.

 UNDRAR DU VARFÖR?


· Du är ständigt trött?
· Din träning inte ger förväntat resultat?
· Du alltid är sugen på choklad, eller annan föda?
· Din sexlust minskar?
· Du har blivit ljudkänslig?
· Du har svårt att bli gravid?
· Du har svårt att slappna av?
· Du har besvär med sömnen?
· Du har svår PMS?

 

 Svaret kan finnas i Håret!

Mer information

Anette

Marika

Naturkost har två certifierade hårmineralterapeuter, Anette och Marika. I maj 2019 inledde vi våra studier hos NutriTech i Stockholm och efter att först ha blivit licensierade terapeuter blev vi i april 2021 certifierade terapeuter.
Konsultationerna och hårklippningen sker i Naturkosts utrymmen och hårproven skickas till USA via Göteborg.

 

En hårmineralanalys kostar 160€.

 

Ring 06-3174493 för att boka tid eller ställa frågor om analysen. Eller så är du välkommen in till oss och diskutera!
Välkommen!

Om du undrar över något, kontakta oss på email info@vaasanluonnonravinto.fi . Du kan även nå oss per telefon på nummer 06-3174493.